#יהודישראלי
#יהודיתישראלית

היהדות הישראלית היא בית המהווה מקור השראה ולא מקור סמכות, המעודד בחירה ותחושת שייכות לזהות ולתרבות היהודית על גווניה השונים. מתוך כך, היא פותחת צוהר לציבור רחב להתעניין ולהעמיק במקורותיה העשירים, ברוח, בתרבות, במנהגים ובטקסים. היהדות הישראלית היא הזמנה לכל אחת ואחד לבחור כיצד להפוך את היהדות למרכיב משמעותי ונוכח בחייהם.

דגלים
מוקדים ברחבי הארץ
0
אירועים
0
ארגונים שותפים
0

המנהלת ליהדות ישראלית מודיעה על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד


בהתאם לסעיף 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 מתכבדת המנהלת ליהדות ישראלית (להלן:"המנהלת") להודיע, כי בכוונתה להתקשר עם החברה למתנסים, כספק יחיד לליווי תרבותי-קהילתי של קהילות במועצה האזורית שדות נגב , לאחר אירועי השביעי לאוקטובר והמלחמה, במסגרת מיזם "צומחת שוב" שמקדמת המנהלת.

לקריאה של הנוסח המלא של ההודעה לחצו על הקישור הבא
להרחבה אודות הנימוקים להחלטה כי מדובר בספק יחיד לחצו על הקישור הבא

אדם הסבור כי קיים גורם אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למינהלת עד יום 23/04/2024 בדואר אלקטרוני לכתובת itzik@minhelet-jr.org.il ולהודיע למינהלת על כך.

Scroll to Top